Jean-Louis Schoellkopf

De Arbeidskrachten

2022

07 april 18 juni 2023
Tentoonstelling

Een coproductie met La Filature, Mulhouse

Al meer dan vijftig jaar draait het fotografische werk van Jean-Louis Schoellkopf om de industrie. Na het documenteren van de werkcultuur die wordt bedreigd door de transformatie en het verval van traditionele activiteiten die uit de 19e eeuw zijn geërfd, wijdt hij zich nu aan de heropleving van de sector.

Jean-Louis Schoellkopf koos ervoor om zich te vestigen in Mulhouse, een historisch industrieel centrum, om de veranderingen in de organisatie van het werk en meer in het algemeen in het landschap vast te leggen.

In het kader van de deponering van zijn fotoarchieven begeleidt het Instituut de fotograaf in dit nieuwe project en presenteert het de eerste sectie gewijd aan arbeidskrachten.

Jean-Louis Schoellkopf bezocht verschillende productielocaties – textiel, chemicaliën, elektriciteit. Volgens zijn gebruikelijke protocol nodigt hij de arbeidskrachten uit om vrij te poseren voordat hij zijn digitale middenformaatcamera op een statief plaatst. Deze portretten, gecentreerd rond elk gefotografeerd onderwerp, drukken hun individualiteit uit. Hun houding en de plaatskeuze verraden ook hun relatie tot het werk.

De set biedt een breder panorama van dit nieuwe industriële tijdperk. Het resultaat is een grotere sociale mix, met in het bijzonder een grotere aanwezigheid van vrouwen. Het is ook een aseptische omgeving waar kleur een belangrijke rol speelt, van de apparatuur tot de uniformen. De visuele impact is geoptimaliseerd om de organisatie van het werk te codificeren, met een nieuw kleurengamma dat is gekozen om het imago van de branche te vernieuwen.