OVER THE INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE

Met een tentoonstellingsoppervlakte van 1 500 m2 is de Institut pour la photographie uitstekend geschikt als verspreidingsplek. De programmering van tentoonstellingen zal de nadruk leggen op de diversteit van het gebruik en de vormen van fotografie, de geschiedenis en de huidige en toekomstige ontwikkelingen, met een speciale aandacht voor nieuwe benaderingen en hedendaagse creaties. Ontmoetingen, lezingen en praktische worskhops die parallel aan het programma worden georganiseerd zorgen voor interactie met het publiek.


© Julien PitinomeBehouden, doorgeven, waarderen

Het institut heeft als doel de archieven van grote fotografie-figuren, die op nationaal niveau actief zijn, te huisvesten. Dit kan in de vorm van een depot of een donatie. Aan de hand van juridische begeleiding kan een passende vorm voor het beheer van hun erfgoed worden vastgesteld. De fondsen, waarvan de materiele en intellectuele integriteit worden gewaarborgd, krijgen een speciale conserverende behandeling. De aanstelling van een inventarisatiedienst en interne reproductie staan garant voor een bredere verspreiding van deze collectie, vooral dankzij een database die online is in te zien. Deze bijzondere studieobjecten van het Institut worden beschikbaar gesteld ter raadpleging en worden gebruikt in tentoonstellingsprojecten en publicaties.

© Julien Pitinome

Nieuwe onderzoeksperspectieven bieden

Het onderzoeksprogramma van het Institut heeft als doel de verschillende benaderingen rondom de fotografie – geschiedenis van de fotografie, antropologie van beelden, visuele studies en onderzoek in beeldende kunst te ontwikkelen en te combineren. De inschrijving staat open voor doctoraalstudenten, universitaire of onafhankelijke onderzoekers, tentoonstellingscommissarissen en artiesten. De projecten – publicaties, tentoonstellingen, gerealiseerde kunstwerken – dienen overeen te komen met de gestelde problematiek. Vier jaarlijkse beurzen zullen worden toegekend voor de duur van het onderzoek. Het organiseren van symposia, workshops en evenementen draagt gedurende het jaar bij aan het verrijken van deze uitwisselingen, voordat het werk wordt ingeleverd. Afhankelijk van de exacte inhoud van het project en de verspreidingsvoorwaarden kan het institut de afronding begeleiden.Bewustwording van het gefotografeerde beeld

De Institut pour la photographie geeft de voorkeur aan een samenwerkingsverband buiten de muren, om het kunstonderwijs en de visuele cultuur in de regio te ontwikkelen. Vernieuwende pedagogische hulpmiddelen en workshops die analyse en experimenten combineren en aangepast zijn aan verschillende doelgroepen stimuleren de creativiteit, bevorderen onderlinge contacten en werpen een nieuw licht op hedendaagse onderwerpen. Een speciaal opleidingsprogramma zal worden samengesteld voor mensen uit het culturele, educatieve en sociale werkveld, zodat een breder publiek een kritische blik op het fotografische beeld leert ontwikkelen.

© Alice RougeulleHet boek als voorwerp waarderen

De Institut pour la photographie heeft als doel een activiteit in de uitgeverij te ontwikkelen. Een gespecialiseerde bibliotheek over de geschiedenis van fotografieboeken en een gespecialiseerde boekwinkel zijn belangrijke hulpbronnen voor alle doelgroepen. De redactionele lijn, die in overeenstemming met de verschillende activiteiten wordt ontwikkeld zal eenieder in staat stellen de verscheidenheid van de objecten – gedrukt en digitaal – via boeken van kunstenaars, tentoonstellingscatalogi of originele publicaties van onderzoeken te ontdekken.

© Julien Pitinome